ארכיון חודשי: אוקטובר 2021

הסבת משרדים למגורים: איך עושים זאת נכון?

מאמר מאת: דליה עסיס שמאית מקרקעין

פורסם באתר bizportal ב- 24/10/2021

קישור לכתבה

https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/797136?fbclid=IwAR3r7JJiP_xRahi6pw_G7ptkxacRPQLKNdxy6CsgIqbB6Etc7fGm7d52lOk

מחירי הדיור עלו ביותר מ-100% בעשור האחרון אבל מנגד – מחירי המשרדים כמעט לא עלו באותה תקופה. הרעיון להסב משרדים לדירות הוא טוב – צריך לחשוב גם על דירות קטנות ולא רק גדולות, וגם כיצד יראה הפיתוח הסביבתי, ומה יהיה חלקן של הרשויות המקומיות?

האם יש השבחה בגין שימוש חורג ממסעדה לאולם אירועים?

שאלה זו נדונה בעררים מאוחדים הר/8239/1019, הר/8018-0119, האחים שאקי נ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

העררים הוגשו כנגד שומות היטל השבחה שהוציאה הוועדה המקומית לעוררת, בגין שתי בקשות לשימוש חורג מתוכנית, שאושרו לעוררת ע"י הוועדה המקומית.

שומות הוועדה הוצאו למרות שהשמאית המכריעה הגב' דורית פריאל קבעה כי אין השבחה בגין שימוש חורג ממסעדה לאולם אירועים, זאת לאחר שהוגשה שומה נגדית ע"י השמאית דליה עסיס.

ועדת הערר קיבלה את הערר במלואו וביטלה את שומות הוועדה.

השמאית מטעם העוררת: דליה עסיס

את העוררת ייצגה עו"ד ענת בירן

מה חושבים פעילי ענף הנדל"ן לתוכנית הממשלה להעלאת המיסוי על משקיעי הנדל"ן ?

https://www.funder.co.il/article/123847

דליה עסיס, שמאית מקרקעין ומתכננת ערים: "זוהי תפיסה מעוותת שמאפיינת את החלטות ממשלות ישראל במשך שנים, נלחמה בביקושים זאת במקום טיפול בבעיית הבעיות שהיא העדר היצע. תקנות חדשות אלה לא יועילו במאום להגדלת היצע וסתם ייפגעו בביקושים שלא לצורך!"