השמאים יוצאים למאבק בבנקים: האם רשימת "שמאי הבנק" חוקית?

מכתב לשר האוצר והמפקח על הבנקים – עדכון

הבנקים יצרו רשימה של "שמאי הבית" ובכך פוגעים בזכות המיקוח והבחירה של רוכשי הדירות ויוצרים אפליה פוגעת בין השמאים. מכתב חריף שנשלח לשר האוצר ולמפקח על הבנקים קורא להם לבדוק את חוקיות רשימות שמאי המקרקעין של הבנקים.

http://thepulse.co.il/23252-2016-04-11-22-20-29

מכתב לשר האוצר והמפקח על הבנקים