ארכיון תגיות: קרן חניה

לא ניתן לקזז מהיטל השבחה תשלום לקרן חניה (כופר חניה)

כך קבעה ועדת ערר לתכנון ובניה בתאריך 1/12/2013 בערר (ת"א) 85127/12

העררים הוגשו על שמאים מכריעים אשר קבעו כי יש לקזז משווי במצב חדש תשלום לקרן חניה.