ראיון עם דליה עסיס, שמאית מקרקעין – רדיו חיפה ב-2 ביולי 2021

https://www.ifat.com/InfoBuzzerItemPage/?resourceId=10781353&appUser=0&fbclid=IwAR2u07y9SW2S3sZf_9vyapLFnxdNCRsIp8s03_wDfA1x75NOMDHDjGd5VzU