לדברי גורמים בענף הנדל"ן קיים קשר בין נתוני הדוח של הרשות להתחדשות עירונית, המצביעים על ירידה במתן היתרי בניה להתחדשות עירונית לבין התנהגות הרשויות מקומיות והשלטון המרכזי. לגישתם ביטול תמ"א 38 ללא הצגת תוכנית חלופית – בכיה לדורות

מאמר מאת דליה עסיס שמאית מקרקעין

דליה עסיס שמאית מקרקעין ומתכננת ערים: "כיצד ייתכן שהרשות להתחדשות עירונית שהוקמה על ידי הממשלה על מנת לקדם ולהרחיב את ההתחדשות העירונית ולהפוך אותה למנוע מרכזי לקידום היצע הנדל"ן, השבחת אזורים ותיקים ומיגון בפני רעידות אדמה, מדווחת על כך שיש ירידה תלולה של 25 אחוזים בהיתרים דווקא בשנה כה קריטית דוגמת מגיפת הקורונה? צורם במיוחד לקרוא שכלל ההיתרים בשוק ירדו בכ-10 אחוזים, כלומר בהתחדשות עירונית הירידה היתה פי 2.5 יותר. העובדה שמינהל התכנון ביטל את תמ"א 38 ללא תכנית אלטרנטיבית מהווה גורם משמעותי לירידה זו, אולם בכך לא מסתכם הסיפור. מה עם הרשות להתחדשות עירונית?, מטה הדיור ומשרד השיכון? והיכן העיריות שצריך להיות להן עניין בהשבחת אזורים ותיקים וניצול מירבי של זכויות בנייה? קיים קשר ישיר בין הירידה בהיתרים לבין הירידה המתמשכת בהתחלות הבנייה אשר תביא בהכרח לעליית הביקושים ועליה במחירי הדיור".