היטל השבחה בגין תכנית תא/5000 בוטל באמצעות השמאית דליה עסיס

היטל השבחה בגין תכנית תא/5000, עיריית תל אביב דרשה היטל בסך 25,000 ש"ח, הוגש ערר באמצעות דליה עסיס שמאית מקרקעין והשמאי המכריע קבע אפס השבחה. קישור לשמאות המכרעת http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/DecisiveAppraiserDecisions/19.02.18_7080_106_3.pdf