השמאי המכריע קבע – תא/5000 לא משביחה

"מסתמן כי יכולה להיות השבחה מסויימת זהירה מתכנית זו, בהתחשב בזכויות אותן ניתן לממש
בהרחבת הדירה, בכפוף לדחייה, להתאמה לבניה לצד הקיים ולאיבוד חלק משטח החצר. יחד עם זאת,
בבחינת ההשבחה נכון ליום אישור התכנית, עפ"י עסקאות ההשוואה, עולה כי לא חלה כל השבחה
כתוצאה מאישורה. כלומר, השוק אינו רואה תרומה כלשהי בזכויות דחויות אלו, אשר ניצולן יתאפשר
עשרות שנים מאוחר יותר.
לפיכך, מכלול הטענות לעיל מלמדות כי תכנית תא/ 5000 לא השביחה את הנכס."

השמאי המכריע, משה נדם, 19/02/2018

ההחלטה במלואה בקישור הבא

https://www.dropbox.com/home?preview=%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99+%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A2+%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7+-+%D7%AA%D7%90-5000.pdf