הערכות: מחירי השכירות באזור עבודות הרכבת יירדו בכ-20%

http://nadlan.walla.co.il/item/2878123