בית המשפט קבע – התב"ע ברמת גן המאפשרת תוספת יח"ד ללא הגבלה – מבוטלת

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את החלטת ועדת הערר המחוזית תל אביב והמרכז שתוצאתה הייתה אישור תכנית רג/מק/340/ג/30/א/1. תכנית זו מאפשרת תוספת יח"ד במגרשים שבהם חלה תמ"א 38 על תיקוניה ללא הגבלה ובתנאי ששטח דירה בממוצע לא יפחת מ-60 מ"ר (כולל מחסן וממ"ד).

פסק הדין ניתן ב- 9/12/2013 בעת"מ 20386-09-13.

ההשלכות של החלטה זו הן מרחיקות לכת באשר מאות יזמים נכנסו לפעילות ברמת גן על בסיס ההנחה שיוכלו להגדיל את מס' יח"ד. עתה, לאחר ההחלטה הועדה המקומית ברמת גן לא תוכל לאשר תוספת צפיפות זו.