ארכיון חודשי: דצמבר 2013

נדחתה תביעת פיצויים לירידת ערך בגין הרכבת הקלה בתל אביב

כך נקבע ערר מס' תא/95547/07

ועדת הערר קבעה:

"לבחינת השאלה האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית, יש לבחון את כלל רכיבי המצב התכנוני הקודם, לעומת כלל רכיבי המצב התכנוני החדש. יש לדחות את הטענות בדבר אי יכולת הגשת תביעה לפי סעיף 197 לחוק בגין אישור תמ"א 23/א', ולדחות לגופה גם הטענה בדבר רצף תכנוני אחד בין תמ"א 23/א' לבין תמ"מ 1/5. "

להחלטה זו השלכה על כלל התביעות שהוגשו בגין הרכבת הקלה מאחר שרובן הוגשו בגין תכנית תמ"מ 1/5 ומי שלא הגיש תביעה בגין תכנית תמ"א 23/א' פספס את הרכבת בגלל התיישנות.

 

בית המשפט קבע – התב"ע ברמת גן המאפשרת תוספת יח"ד ללא הגבלה – מבוטלת

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את החלטת ועדת הערר המחוזית תל אביב והמרכז שתוצאתה הייתה אישור תכנית רג/מק/340/ג/30/א/1. תכנית זו מאפשרת תוספת יח"ד במגרשים שבהם חלה תמ"א 38 על תיקוניה ללא הגבלה ובתנאי ששטח דירה בממוצע לא יפחת מ-60 מ"ר (כולל מחסן וממ"ד).

פסק הדין ניתן ב- 9/12/2013 בעת"מ 20386-09-13.

ההשלכות של החלטה זו הן מרחיקות לכת באשר מאות יזמים נכנסו לפעילות ברמת גן על בסיס ההנחה שיוכלו להגדיל את מס' יח"ד. עתה, לאחר ההחלטה הועדה המקומית ברמת גן לא תוכל לאשר תוספת צפיפות זו.